Liên hệ

 

 
  •  

D42, 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: +84 8 3932 5951 - Fax: +84 8 3932 5953

 
  •  

Số 5 Ngõ Hội Vũ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: +84 4 371 99 888 - Fax: +84 4 371 99 888

     
   

Email: info@gbrand.com.vn

Website: www.gbrand.com.vn